หลักสูตรต่างๆของเรา

Google Form for Research
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการเรียนการสอนเเละงานทั่วไป
Google for Management in Education field
เป็นการ Google for Education มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเเละจัดการเรียนการสอน